Textové pole:

ARBOTOM

 

Arboristika

¨ Výsadba stromů

¨ Povýsadbová péče

¨ Průběžná péče o vzrostlé stromy

¨ Kácení stromů i ve ztížených podmínkách

¨ Řez mladých a vzrostlých stromů—výchovný, zdravotní, bezpečnostní, redukční

¨ Statické zajištění korun—vázání korun stromů

¨ Ošetření dutin a plošných poranění

¨ Využití stromolezecké techniky, manipulační plošiny a jeřábu při kácení

¨ Posudky zdravotního stavu stromů

¨ Hodnocení provozní bezpečnosti stromů

¨ Čištění vodních toků, péče o dřeviny na březích toků

Zahradní centrum ARBOTOM

 

prodejna,

projekční kancelář,

realizace,

poradenství

 

Moravcova 248/4

767 01 Kroměříž

tel. 57 333 1234

fax 573 333 726

mob. 724 007 955

mob. 724 311 704